Rouw is de prijs die we betalen voor de moed om anderen lief te hebben

© Irvin D. Yalom

Het leven dient voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen te worden

© Søren Kierkegaard

Zingeving bij verlies

Praktijk voor verlies- en rouwtherapie in Amersfoort

Esther van Stratum Esther van Stratum

Begeleiding bij verlies en rouw

Verlies

Verlies overkomt iedereen en is onlosmakelijk verbonden met het leven. Het is de prijs die we betalen voor de mogelijkheid om ons te hechten. Verliezen doen zich voor in alle levensfasen en vaak op een onverwacht moment. Een dierbare overlijdt, een relatie eindigt, verlies van gezondheid, van werk, een verloren gegaan ideaal of toekomstperspectief. Een verlies kan je leven ingrijpend veranderen, niets is meer vanzelfsprekend. Verdriet slijt niet maar verandert wel van vorm.

Rouw

Rouw is een gezonde menselijke reactie op een onomkeerbaar verlies. Rouw voelt vaak rauw. Rouw is hoe je je leven organiseert na verlies, is overleven, er-mee-leren-leven. Rouw betekent niet loslaten van hetgeen je zo dierbaar was maar ‘een anders leren vasthouden’.  Rouw is universeel maar het ervaren van verdriet is dat niet. Iedereen rouwt op zijn eigen manier en verdriet kan je niet wegen of meten. Rouw kent verschillende verschijningsvormen. Het kan o.a. vragen over zin- en betekenisgeving oproepen, leiden tot gevoelens van eenzaamheid en ontwrichting en fysieke spanningsklachten geven. We worden teruggeworpen op onszelf en het is hard werken het verlies te dragen en het te verweven in ons eigen levensverhaal.

Begeleiding

Verlies en rouw vragen tijd en aandacht zonder oordelen. Wanneer je vastloopt in het rouwproces of het te zwaar vindt om alleen te dragen, kan professionele begeleiding en of therapie helpend zijn. Naast het ‘op verhaal komen’ doorlopen we het proces van inzicht krijgen op de impact van het geleden verlies en staan we stil bij hoe jij geleerd hebt te overleven, wat je daarbij heeft geholpen en wat je heeft belemmerd. Ik ondersteun je bij het onder ogen durven zien van de realiteit maar ook bij het ontdekken wat waar en waardevol voor je is om verder voor te leven. Opdat nieuwe zin- en betekenisgeving zal ontstaan.