Bronnen van inspiratie

Op deze pagina staan enkele citaten van schrijvers, denkers en therapeuten vermeld.
Bronnen van inspiratie, hoop en troost.

Hannah Ahrendt

‘Ons korte, zich naar de dood spoedende leven zou onvermijdelijk slechts kunnen resulteren in de ondergang en vernietiging van alles dat menselijk is, als wij niet het vermogen bezaten deze dodenmars te onderbreken en iets nieuws te beginnen, een vermogen dat ligt opgesloten in het handelen, als om ons er voor altijd aan te herinneren dat mensen, al zijn zij sterfelijk, niet zijn geboren om te sterven maar om een begin te maken.’

(Hannah Ahrendt, ‘De menselijke conditie’)

Julian Barnes

De tijdloochenaars zeggen:
veertig is niks, met vijftig ben je in de kracht van je leven, zestig is het nieuwe veertig, enzovoort. Zoveel weet ik wel: dat er een objectieve tijd bestaat, maar ook een subjectieve, het soort dat je aan de binnenkant van je pols draagt, naast de polsslagader. En deze persoonlijke tijd, die de echte tijd is, wordt gemeten in jouw relatie tot de herinnering.

(Julian Barnes, Alsof het voorbij is)

Brené Brown

‘We zijn allemaal gemaakt voor verbondenheid. Zo zitten we biologisch gewoon in elkaar. (…) Schaamte zet onze verbondenheid met anderen op losse schroeven. (…) We leggen onszelf het zwijgen op en houden onze geheimen voor onszelf, uit angst onze verbondenheid kwijt te raken (…) iemand horen praten over een schaamtevolle ervaring kan net zo pijnlijk zijn als die zelf meemaken. Empathie en compassie zijn, evenals moed, essentiële bestanddelen van schaamteveerkracht.’

(Brené Brown, ‘Gelukkig ben ik niet de enige’)

Martin Buber

‘Alle werkelijke leven is ontmoeting. De relatie tot het Jij is direct. Tussen Ik en Jij staat geen theorie, geen voorkennis en geen fantasie (…) Tussen Jij en Ik staat geen doel, geen begeerte, geen vooruitlopen (…) Al het indirecte is een hindernis. Alleen waar het indirecte wegvalt, geschiedt de ontmoeting.’

(Martin Buber, ‘Ik en Jij’)

Joan Didion

‘We zijn gebrekkige stervelingen, ons van die sterfelijkheid bewust, ook al drukken we het juist weg; juist in onze verwikkelingen ligt ons falen: het ligt in onze aard dat we bij het rouwen om ons verlies hoe dan ook rouwen om onszelf. Om hoe we waren. Om hoe we niet meer zijn. Zoals we eens helemaal niet meer zullen zijn.’

(Joan Didion, ‘Het jaar van magisch denken’)

Victor Frankl

Liefhebben betekent tegen een bepaalde persoon “jij” kunnen zeggen; liefhebben betekent echter niet alleen tot iemand jij kunnen zeggen, maar nog iets meer, namelijk “ja” tot hem kunnen zeggen; dat wil zeggen niet alleen doordringen in het wezen van een mens, in het hem eigene en eenmalige, zoals wij dit noemden, doch tevens hem in zijn waarde zien en hierin geloven. Derhalve niet alleen een mens in zijn zo-en-niet-anders-zijn zien, maar tegelijk ook meer: zijn kunnen-zijn, zijn zijns-mogelijkheden mede omvatten. Dat wil zeggen hem niet slechts zien zoals hij in feite is, maar ook alles wat hij kan worden, respectievelijk moet worden.

(Victor E. Frankl, ‘Rond de liefde’)

Manu Keirse

‘Een emotionele wond geneest evenmin door de tijd, maar door de zorg die men eraan besteedt. Daarom spreek ik van “rouwarbeid” in plaats van “rouwfasen”. Dat laatste klinkt me te passief, alsof je lijdzaam moet afwachten tot het verdriet overgaat. Ik hoor bij de school wetenschappers die spreekt over “rouwtaken”: jij en vooral je omgeving kunnen namelijk zélf dingen doen opdat jij niet geblokkeerd raakt in je verdriet.’

(Psychologie Magazine artikel 2017, Rouwexpert Manu Keirse: ‘Rouw gaat over liefde’)

Irvin D.Yalom

‘Ik hoop dat we niet alleen beter in staat zullen zijn te genieten van elk kostbaar ogenblik en van het simpele feit dat we bestaan, maar ook meer compassie voor onszelf en ieder ander mens zullen koesteren, als we ten volle doordrongen zijn van ons menselijk tekort, onze eindigheid, dat korte moment dat we in het licht verkeren’.

(Irvin D.Yalom, Tegen de zon inkijken. Doodsangst en hoe die te overwinnen)