Lotgenotencontact

Bij verdriet, gemis en rouw kan lotgenotencontact van grote waarde zijn. Na verlies van een dierbare bieden herkenning en erkenning vaak troost. Het praten met anderen in een vergelijkbare situatie kan steunend en verbindend zijn.

Iedereen die minstens zes maanden geleden iemand verloren is en behoefte heeft om hierover met anderen te praten, is van harte welkom. In overleg met elkaar bepalen we wat de thema’s van de bijeenkomsten zijn. Dit kan gaan over het waardig afscheid nemen, de impact die het verlies op jouw leven heeft, de invloed van de mensen om je heen en de manier waarop je niet hoeft ‘los te laten maar anders kan leren vasthouden’.

De groep zal starten zodra er zes deelnemers zijn en zal bestaan uit vijf bijeenkomsten. De exacte locatie volgt nog.