Over mij

Welkom. Mijn naam is Esther van Stratum. Als gediplomeerd therapeut verlies- en rouw werk ik een aantal dagen per week in mijn praktijk in Amersfoort. Naast de activiteiten voor mijn praktijk ben ik werkzaam als maatschappelijk werker bij een landelijke welzijnsorganisatie voor oorlogsgetroffenen en de naoorlogse generatie. In mijn jarenlange ervaring heb ik gezien hoe verlies en rouw als een rode draad door het leven van mijn cliënten verweven was en het heden werd gekleurd door deze gebeurtenissen. Ik werd geconfronteerd met de ontwrichting die ingrijpende verlieservaringen kunnen veroorzaken op het gebied van hechting, betekenisgeving en identiteit. Maar ook heb ik getuige mogen zijn van moed, (levens)kracht en weerbaarheid.

Mijn verhaal

Verlies- en rouw maken ook deel uit van mijn persoonlijke levensverhaal en -geschiedenis. Als er al iets is wat ik heb geleerd, is dat het leven en geluk niet maakbaar is, niets vanzelfsprekend is en dat ‘alles van waarde weerloos is’.  Dat verdriet en liefde samen horen en elkaars keerzijde vormen. Ondertussen weet ik dat verdriet nooit echt over gaat  maar je wel kunt leren ‘leven met verlies’, van het leven genieten en een evenwicht hervinden.  We hebben niet altijd een keuze in wat ons overkomt maar wel een keuze in hoe we ermee omgaan. 

Waar de pijn zit (…) daar zit je leven

Rutger Kopland

Veerkracht

Ik heb leren luisteren, ook daar waar woorden tekort schieten. Gehoord en verstaan worden, met compassie en zonder oordeel, werkt helend. Als er ruimte en aandacht bestaat voor wie of wat men verloren is en voor de bijbehorende rouw, kan dit helpen bij het hervinden van veerkracht.